pattern-2
pattern-4

SỨ MỆNH

Chúng tôi tôn trọng sức mạnh của tập thể, sự đa dạng trong một môi trường làm việc ấm áp và thân thiện, lấy gia đình làm định hướng cốt lõi, dựa vào đó, sự tương trợ và tin tưởng lẫn nhau luôn được đề cao. Các giá trị ấy được thông điệp thành những dịch vụ mang tính cá nhân hóa, mối quan hệ vững chắc với đối tác và sự gắn bó lâu dài với cộng đồng địa phương. 

 

ỨNG TUYỂN VÀO SALINDA

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Mẫu Đơn Xin Việc (CV) hoàn chỉnh đính kèm các hồ sơ liên quan đến phòng nhân sự tại địa chỉ email: hr.recruitment@salindaresort.com

 

Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn. Tất cả hồ sơ sẽ được bảo mật.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng ta tin rằng các giá trị mà chúng ta chia sẻ rất cần cho hoạt động kinh doanh của chúng ta và tổng hòa những giá trị đó chính là nét đặc trưng độc đáo, quan trọng nhất của chúng ta. 

 

LÒNG MẾN KHÁCH 

Chúng ta tin vào lòng mến khách xuất phát từ trái tim bằng cách tạo ra một bầu không khí tràn ngập yêu thương và tình cảm thông qua mối quan hệ đặc biệt của chúng ta với các vị khách và các thành viên của Gia Đình Salinda, ẩn sâu trong sự chân thành, nồng ấm, chia sẻ, thấu hiểu và những nụ cười. 

 

UY TÍN 

Chúng ta tin rằng tính trung thực, liêm khiết và công bằng là những yếu tố cốt yếu tạo lên hoat động kinh doanh bền vững và thành công. Chúng ta duy trì tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong việc ứng xử với các thành viên của gia đình chúng ta, các vị khách và các đối tác khác mà chúng ta có quan hệ. 

 

SỰ TỰ TIN 

Chúng ta tin tưởng rằng sự tin tưởng lẫn nhau là nền tảng để đội ngũ của chúng ta có niềm tin vào một cơ hội bình đẳng, cho phép chúng ta khai thác những tiềm năng của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Chúng ta phấn đấu đi tiên phong, nhờ đó các thành viên của chúng ta có thể phát huy được các giá trị của mình và hỗ trợ tầm nhìn của chúng ta. 

 

TÌNH ĐOÀN KẾT 

Chúng ta tin rằng một đội ngũ mạnh thực sự nằm ở cam kết ở mỗi cá nhân trong việc sử dụng tài năng đặc biệt của mình vì lợi ích của cả đội ngũ và hướng tới sự thành công của các mục tiêu chung của chúng ta. Chỉ khi cùng nhau, thông qua sự chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau chúng ta mới có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào phía trước. 

 

SỰ ĐỔI MỚI 

Chúng ta tin rằng sự sáng tạo là động lực cho thành công  vững bền của chúng ta. Chúng ta xây dựng một môi trường với những quan điểm và trải nghiệm đa dạng nhằm khuyến khích sự trao đổi cởi mở các ý tưởng, tập hợp và triển khai những ý tưởng đó nhằm tạo ra các giải pháp đổi mới cho sự phát triển của chúng ta. 

 

SỰ TÔN TRỌNG 

Chúng ta tin rằng sự khác biệt giữa chúng ta thúc đẩy sự đoàn kết trong chúng ta, và tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta đều được đối xử với sự tôn trọng và phẩm giá bất kể vai trò hoặc phạm vi trách nhiệm của họ. Chúng ta mang đến một môi trường tự do  bằng cách khuyến khích mối quan hệ hợp tác và lịch sự với các vị khách, các đối tác và cộng đồng địa phương của mình.