pattern-2
pattern-4

Bộ Phận Kinh Doanh & Marketing

Tầng 4, 65C Cao Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84-28) 3929 3097

Fax: (84-28) 3929 3098

Email: sales@salindaresort.com

Salinda Phú Quốc Resort