NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
NGƯỜI LỚN
TRẺ EM
MÃ K.MÃI

Liên Hệ Salinda Resort

Salinda Resort, Đảo Phú Quốc

Ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ,
Đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện Thoại: (84-297) 399 0011
Fax: (84-297) 399 9911

Để biết thêm thông tin: contact@salindaresort.com

Để đặt phòng: reservation@salindaresort.com

 

Văn Phòng Kinh Doanh và Tiếp Thị

4th Floor, 65C Cao Thang Street,
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện Thoại: (84-28) 3929 3097
Fax: (84-28) 3929 3098
Email: sales@salindaresort.com

Kết Nối